Nadčlověk Friedricha Nietzscheho

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sikora, Ondřej
dc.contributor.author Chamrad, Ladislav
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:50Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:50Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71550
dc.description.abstract Tato bakalářská práce uvede jeden ze stěžejních filosofických konceptů, který můžeme najít napříč dílem německého filosofa Friedricha Nietzscheho. Tímto konceptem je nadčlověk. Tato bakalářská práce se tedy důkladně zabývá tímto pojmem, snaží se popsat vše podstatné a důležité, co se nadčlověka týká - rysy a vlastnosti tohoto ideálu, jeho úkol a účel ve světě lidí a mnohé další, co se tohoto pojmu může týkat. cze
dc.format 45 s. (75 530 znaků)
dc.format 45 s. (75 530 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nadčlověk cze
dc.subject tvorba cze
dc.subject vůle k moci cze
dc.subject poslední člověk cze
dc.subject smrt Boha cze
dc.subject věčný návrat cze
dc.subject Superman eng
dc.subject creation eng
dc.subject will to power eng
dc.subject last man eng
dc.subject death of the God eng
dc.subject eternal return eng
dc.title Nadčlověk Friedricha Nietzscheho cze
dc.title.alternative Superman of Friedrich Nietzsche eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2018-08-22
dc.description.abstract-translated This work deals with one of the fundamental philosophical conception which we can find in the works of german philosopher Friedrich Nietzsche. It is the conception of superman. This work deals with this term in details, describes everything fundamental and important including this notion features and properties of this ideal, his quest and purpose within the word of men and much more which is related to this term. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence <p>Student bakalářskou práci obhájil a zodpověděl na všechny dotazy.</p> cze
dc.identifier.stag 34753
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account