Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lochař, Václav
dc.contributor.author Horníková, Klára
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:35Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:35Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71539
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem infračervených spekter pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách. Pro měření byla využita transmisní metoda infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Vzorky byly zpracovávány KBr technikou. Byla proměřena spektra samotných účinných látek i excipientů. Na základě interpretace jednotlivých spekter byl zvolen nejvhodnější absorpční pás, na kterém se dále prováděla kvantitativní analýza pomocí kalibračních přímek a byl ověřen Lambert-Beerův zákon. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pentoxifylin cze
dc.subject verapamil hydrochlorid cze
dc.subject infračervené spektrum cze
dc.subject KBr tableta cze
dc.subject Lambert-Beerův zákon cze
dc.subject Pentoxifylline eng
dc.subject verapamil hydrochloride eng
dc.subject infrared spectrum eng
dc.subject KBr pellet eng
dc.subject Lambert-Beer's law eng
dc.title Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie cze
dc.title.alternative FTIR analysis of pentoxifylline and verapamil hydrochloride in solid drug forms eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the study of infrared spectra of pentoxifylline and verapamil hydrochloride in solid drug forms. The transmission method of infrared spectroscopy with Fourier transform was used for the measurement. The samples were processed by KBr technique. The spectra of the active substances and excipients were measured and, based on their interpretation, the most appropriate absorption band was selected, on which quantitative analys was further performed using calibration lines and the Lambert-Beer Law was verified. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38301
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám cze
dc.identifier.stag 35466
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account