Vliv antioxidantů na bázi terpenů na vlastnosti oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, David
dc.contributor.author Čábela, Vít
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:15Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:15Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71515
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce byl výzkum antioxidačních vlastností vybraných monoterpenů pro jejich použití v oblasti alkydových pryskyřic. Práce byla prováděna na modelovém alkydu CHSK-ALKYD S621-W60, který je modifikován vyššími mastnými kyselinami pocházející ze sójového oleje. U připravených modelových vzorků nátěrových hmot byla měřená viskozita, doba zasychání nátěru filmu a povrchová tvrdost cze
dc.format 42 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkydové pryskyřice cze
dc.subject terpeny cze
dc.subject autoxidační mechanismus cze
dc.subject antioxidant cze
dc.subject alkyd resins eng
dc.subject terpenes eng
dc.subject autoxidative mechanism eng
dc.subject antioxidant eng
dc.title Vliv antioxidantů na bázi terpenů na vlastnosti oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot cze
dc.title.alternative The effect of terpene-based antioxidants on the properties of oxopolymerically drying coatings eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was research of antioxidant properties of chosen monoterpenes for their application in the field of alkyd resins. The research was conducted on model alkyd CHSK-ALKYD S621-W60 which is alkyd paint modified by higher fatty acids . Drying time, visco-sity and hardness were measured on model samples of alkyd paints. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38623
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky komise. Otázky komise: Kolísání povrchové tvrdosti nátěru, experimentální uspořádání pro měření povrchové tvrdosti, použití pryskyřic v praxi, měření viskozity - rychlost deformace nátěrů cze
dc.identifier.stag 35563
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account