Radiofarmakologická léčiva využívaná v praxi radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pleskot, Ondřej
dc.contributor.author Faltysová, Veronika
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:59:38Z
dc.date.available 2018-07-17T07:59:38Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71416
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na radiofarmakologická léčiva, která využívá radiologický asistent v praxi. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána definice radiofarmak a radionuklidů, jejich výroba, radiační ochrana, detekce záření a přístroje. V praktické části je vytvořen Přehled nejpoužívanějších radiofarmak, jehož součástí je i aplikace vytvořená na základě informací z tohoto přehledu. cze
dc.format 92 s., 34 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fluor cze
dc.subject jód cze
dc.subject nukleární medicína cze
dc.subject radiofarmaka cze
dc.subject technecium cze
dc.subject fluorine eng
dc.subject iodine eng
dc.subject nuclear medicine eng
dc.subject radiopharmaceuticals eng
dc.subject technetium eng
dc.title Radiofarmakologická léčiva využívaná v praxi radiologického asistenta cze
dc.title.alternative Radiopharmaceuticals used in the practice of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nechvíl, Karel
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused to radiopharmaceuticals, which radiology assistant uses in practise. The work is divided into theoretical part and practical part. In theoretical part is described definitions of radiopharmaceticals and radionuclides, their productions, radiation protection, detection of radiation and gadgets in nuclear medicine. In practical part is created Summary of the most frequent radiopharmaceuticals with on-line application for studying of this subject. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38171
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na straně 55, kap. 2.7.4.2 uvádíte, že "Perorální radiofarmaka se ve formě roztoků, emulsí a pevných látek uvádí do systému polykáním, nejčastěji se setkáváme s jodidem sodným (131 I a 125 I) a kobaltem (57 Co)". Mohla byste konkretizovat frekvenci a specifikovat používání kobaltu? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 35746
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account