Paliativní radioterapie u karcinomu plic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav
dc.contributor.author Kubovčíková, Klára
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:59:35Z
dc.date.available 2018-07-17T07:59:35Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71410
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je část teoretická. Zabývá se obecnými informacemi o karcinomu plic, popisuje jeho klasifikaci, etiologii, epidemiologii, symptomatologii a možnými typy léčby se zaměřením na paliativní radioterapii. Ve druhé, průzkumné části byla provedena retrospektivní analýza souboru pacientů léčených metodou radioterapie. Zjištěná data byla porovnána z hlediska kurativního a paliativního léčebného záměru. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom plic cze
dc.subject SCLC cze
dc.subject NSCLC cze
dc.subject paliativní radioterapie cze
dc.subject IGRT cze
dc.subject IMRT cze
dc.subject lung carcinoma eng
dc.subject SCLC eng
dc.subject NSCLC eng
dc.subject palliative radiotherapy eng
dc.subject IGRT eng
dc.subject IMRT eng
dc.title Paliativní radioterapie u karcinomu plic cze
dc.title.alternative Palliative radiotherapy of lung cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kolářová, Iveta
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is divided into two parts. The first part is a theoretical part. It deals with general information about lung carcinoma, describes its classification, etiology, epidemiology, symptomatology and possible types of treatment focused on palliative radiotherapy. In the second, reconnaissance, a retrospective analysis of the group of patients treated by radiotherapy was performed. The data found were compared in terms of the curative and palliative treatment plan. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38163
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká je konstrukce a jaké jsou možnosti tomoterapie. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 35427
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account