SPECT/CT zobrazení nádorů štítné žlázy - úloha radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vicherek, Petr
dc.contributor.author Zezulová, Lucie
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:59:33Z
dc.date.available 2018-07-17T07:59:33Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71406
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je úloha radiologického asistenta při zobrazení karcinomu štítné žlázy pomocí metody SPECT/CT. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky nukleární medicíny, fyzikální základy, anatomii a fyziologii štítné žlázy, základní rozdělení nádorových onemocnění štítné žlázy, vyšetřovací metody nukleární medicíny u karcinomů štítné žlázy a terapie pomocí radiojódu. V praktické části bude na základě přímého pozorování popsána činnost radiologického asistenta u vyšetření karcinomu štítné žlázy na oddělení nukleární medicíny. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject štítná žláza cze
dc.subject scintigrafie cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject radiofarmaka cze
dc.subject radiological assistant eng
dc.subject thyroid gland eng
dc.subject scintigraphy eng
dc.subject ionizing radiation eng
dc.subject radiopharmaceuticals eng
dc.title SPECT/CT zobrazení nádorů štítné žlázy - úloha radiologického asistenta cze
dc.title.alternative SPECT/CT imaging of thyroid cancer - the role of radiological assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležal, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-18
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is role of a radiological assistant in imaging of thyroid cancer using the SPECT/CT method. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the thesis contains basic knowledge of nuclear medicine, physical foundations thyroid anatomy and physiology, basic classification of thyroid cancer, diagnostic methods of nuclear medicine used in thyroid cancer and radioiodine therapy. In the practical part will be described the observation of the activity of a radiological assistant at examination of thyroid carcinoma on the department of nuclear medicine. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38153
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: nejsou žádné doplňující otázky. cze
dc.identifier.stag 35402
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account