Přístupy do žilního systému u dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Štěpánková, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:58:03Z
dc.date.available 2018-07-17T07:58:03Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71349
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je prací teoretickou a pojednává o problematice přístupů do žilního řečiště u dětí. Vychází ze studie publikací vydaných v českém i anglickém jazyce a také z dostupných pramenů pojednávajících o přístupech do žilního systému u dětí či o žilním řečišti samotném. První část práce pojednává o charakteristice žilního systému a o jednotlivých možných žilních vstupech rozdělených dle vývojových období. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dostupných informací na toto téma a snaží se získané informace ucelit. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti a mladiství cze
dc.subject intraoseální vstupy cze
dc.subject nitrožilní vstupy cze
dc.subject žilní vstupy cze
dc.subject children or adolescent eng
dc.subject intraosseous accesses eng
dc.subject intravenous accesses eng
dc.subject venous accesses eng
dc.title Přístupy do žilního systému u dětí cze
dc.title.alternative Accesses to the venous system of children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rabová, Martina
dc.date.accepted 2018-06-19
dc.description.abstract-translated This Bacelor thesis is a theoretical thesis and is discussing issues of accesses to the venous system of children. It is based on studying publications issued in Czech and English language and an available sources dealing with accesses to the venous system of children or simply with venous system The first section of the theoretical thesis discusses characterization of the venous system and potential particular venous accesses divided into seven evolutionary periods. The second section is focused on analysis of available informations of this theme and it tries to complete obtained informations. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38188
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký byl nejčastější důvod vyřazení studií z literárního přehledu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 35803
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account