Znalosti studentů zdravotnického záchranáře v hodnocení elektrokardiogramu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Krejcar, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:57:58Z
dc.date.available 2018-07-17T07:57:58Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71337
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení znalostí elektrokardiogramu u studentů studijního oboru Zdravotnický záchranář. V teoretické části je stručně popsána anatomie srdce, převodní systém srdce a vybrané patologie na EKG. Ve výzkumné části je hlavním záměrem zhodnotit znalosti studentů, především jestli umí popsat křivku a poznat patologický záznam. Šetření bylo provedeno pomocí znalostního dotazníku, který vyplnili studenti po druhém semestru a následně ti samí studenti po třetím semestru studia ve studijním oboru Zdravotnický záchranář. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektrokardiogram cze
dc.subject elektrokardiografie cze
dc.subject hodnocení EKG cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject electrocardiogram eng
dc.subject electrocardiography eng
dc.subject ECG evaluation eng
dc.subject paramedic eng
dc.title Znalosti studentů zdravotnického záchranáře v hodnocení elektrokardiogramu cze
dc.title.alternative The Knowledge of Electrocardiogram Evaluation among Paramedic Students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on evaluation of knowledge regarding electrocardiogram among paramedic students. In the theoretical part, heart anatomy, electrical conduction of the heart and selected ECG pathologies are described. In the research part, the main purpose is to evaluate the knowledge od paramedic students in describing the ECG graph and recognizing various pathologies. The research was realized using a questionnaire, which students completed after the second semester and then after the third semester. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38198
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Provedl jste s vytvořeným dotazníkem pilotní studii? Pokud ano, jaký měla význam pro následující postup? 2. Z jakého důvodu jste nevyřadil nekompletně vyplněné dotazníky ze zpracování výsledků? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 35779
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account