Ničí uživatelé tvrdých drog více svůj život, nebo život svých rodičů?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Kordiaková, Nela
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:17:12Z
dc.date.available 2018-06-14T06:17:12Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71291
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice drog a drogové závislosti. Zkoumá negativní působení závislosti nejen na samotné uživatele drog, ale i na jejich rodinné příslušníky. Cílem práce je zjištění, jestli tato nepříjemná životní situace ubližuje více drogově závislým jedincům, nebo jejich rodičům. V Teoretické části práce uvádím základní termíny týkající se drog a drogové závislosti. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, jehož hlavní metodou byly polostrukturované rozhovory s uživateli drog a následně i s jejich rodiči. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogově závislé děti cze
dc.subject drogy cze
dc.subject rodina cze
dc.subject výzkum závislosti cze
dc.subject závislost v rodině cze
dc.subject drug addicted children eng
dc.subject drugs eng
dc.subject family eng
dc.subject research of addiction eng
dc.subject addiction in a family eng
dc.title Ničí uživatelé tvrdých drog více svůj život, nebo život svých rodičů? cze
dc.title.alternative Do users of hard drugs destroy their lives or the parents' lives? eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated ThisBachelor´sThesis is devoted to problems with drugs and drug addiction. It investigates the negative effect of addiction not only on the drug users themselves but also on their family members. The aim of the thesis is to find out if this unpleasant life situation hurts more drug addicts or their parents. In the Theoretical Part of the thesis I present basic terms relating to drugs and drug addiction. The Practical Part consists of qualitative research, the main method of which were semi-structured interviews with drug users and subsequently with their parents. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37471
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. Odpověděla na všechny otázky kladené komisí. Dokáže logicky a systematicky přemýšlet. cze
dc.identifier.stag 34650


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account