Activating learners in an English language class

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Lhotková, Renata
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:16:24Z
dc.date.available 2018-06-14T06:16:24Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71258
dc.description.abstract This thesis deals with the issue of activating learners in an English language class. It is divided into a theoretical and practical part. The main aim of the theoretic al part is to provide a context for activization such as key principles of humanism in English language teaching as well as introduce constructivism. Principles of activization in English language teaching are presented and important aspects such as aims, learning, activated learner, activating teacher and methods, techniques and teaching aids are explained. The practical part introduces a case study which was carried out at a selected grammar school. One teacher and thirteen learners were involved in the research. eng
dc.format 92 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivizace cze
dc.subject aktivovaní žáci cze
dc.subject aktivizující učitelé cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject učební pomůcky cze
dc.subject activization eng
dc.subject activated learners eng
dc.subject activating teachers eng
dc.subject activating methods eng
dc.subject teaching aids eng
dc.title Activating learners in an English language class eng
dc.title.alternative Aktivizace žáků v hodinách anglického jazyka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika
dc.date.accepted 2018-05-29
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá aktivizací žáků v hodinách anglick é ho jazyka. Celá práce je rozdělena do teoretick é a praktické části. Hlavní m c ílem teoretické části je poskytnout kontext pro aktivizacei jako jsou klíčové principy humanistického pojetí ve výuce anglického jazyka a představit konstruktivismus. Dále jsou prezentovány principy aktivizace ve výuce anglického jazyka a jsou vysvětleny důežité pojmy jako cíle, učení, aktivizovaný žák, aktivizující učitel a metody, techniky a pomůcky. Praktická čá st p ředstavuje případovou studii, která se uskutečnila na vybran é m gymnáziu. D o v ýzkumu bylo zahrnuto třiná ct žáků a j eden u čitel. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37554
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 36193
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account