Providing Feedback in English Language Teaching

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Petrová, Eliška
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:16:22Z
dc.date.available 2018-06-14T06:16:22Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71256
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the issue of feedback provision in the lessons of English. The theoretical part introduces the system of aims, describes associated terminology and emphasizes the importance of interaction with objectives in the learning process. Next, the introduction of feedback follows, which is closely related to previously mentioned interaction. The term is defined and investigated from various points of view, while the alignment of feedback and aims is emphasized. Feedback classification is described and specific aspects of its content are stated. Also, strategies and techniques for feedback provision are suggested. This thesis emphasizes the importance of learners' active participation in feedback provision. The practical part presents an action research, which investigates feedback provision in lessons of English. eng
dc.format 104 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitelé jako facilitátoři cze
dc.subject cíle cze
dc.subject interakce s dílčími cíli cze
dc.subject zpětná vazba cze
dc.subject elaborace cze
dc.subject strategie cze
dc.subject sebehodnocení cze
dc.subject scaffolding cze
dc.subject akční výzkum cze
dc.subject facilitators eng
dc.subject aims eng
dc.subject interaction with objectives eng
dc.subject feedback eng
dc.subject alignment eng
dc.subject learning strategies eng
dc.subject formative feedback eng
dc.subject self-assessment eng
dc.subject scaffolding eng
dc.subject action research eng
dc.title Providing Feedback in English Language Teaching eng
dc.title.alternative Poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika
dc.date.accepted 2018-05-29
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka. Teoretická část představuje systém cílů, související terminologii a důraz je zde kladen na prospěšnost interakce s dílčími cíli aktivit. Následuje představení dalšího konceptu, který úzce souvisí s již zmíněnou interakcí, a to zpětné vazby. Ta je zde definována a zkoumána z různých úhlů pohledu, přičemž důraz je kladen na její soulad s cíli. Je zde popsána klasifikace zpětné vazby, přičemž jsou uvedeny jednotlivé složky jejího obsahu a jsou také navrženy strategie a techniky jejího poskytování. Žákova aktivní účast ve zpětnovazebném procesu je v této práci považována za nezbytnou. Praktická část prezentuje akční výzkum týkající se poskytování zpětné vazby v hodinách anglického jazyka. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37552
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 32092
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account