Ideals of counterculture in 1960s songwriting

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Černohousová, Lada
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:16:11Z
dc.date.available 2018-06-14T06:16:11Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71251
dc.description.abstract This thesis deals with 1960s counterculture and its ideals in songwriting. In the theoretical part, the term counterculture is explained, as well as important moments of the decade. This knowledge is then used in the practical part, where lyrics of songs from the 1960s are analysed. eng
dc.format 47 s., 11 s. příl.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject music eng
dc.subject counterculture eng
dc.subject United States of America eng
dc.subject 1960s eng
dc.subject hudba cze
dc.subject kontrakultura cze
dc.subject Spojené státy americké cze
dc.subject 1960 cze
dc.title Ideals of counterculture in 1960s songwriting eng
dc.title.alternative Ideály alternativní kultury v písňové tvorbě 60. let cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2018-05-29
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce pojednává o kontrakultuře 60. let a jejích ideálech a v písňových textech z této dekády. Teoretická část se zabývá pojmem counterculture a důležitými momenty 60. let. Informace z teoretické části jsou pak využity při samotné analýze písňových textů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37557
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 34563
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account