ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Z HLEDISKA MOTOCYKLISTY

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Málek, Lukáš
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:49Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:49Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71229
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku zvýšení bezpečnosti provozu řidičů motocyklů na pozemních komunikacích. První část analýzy je zaměřena na statistiky dopravních nehod a ochrany motocyklistů. Druhá část analýzy je zaměřena na rozbor faktorů ovlivňujících bezpečnost motocyklistů z hlediska konstrukce pozemních komunikací a organizace dopravy na pozemních komunikacích. Další část diplomové práce se zabývá analýzou nehod ve vybraných nebezpečných úsecích v okresu Chrudim. Práce se rovněž zabývá návrhy a opatřeními, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti motocyklistů. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost silniční dopravy cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject nehodovost cze
dc.subject road transportation safety eng
dc.subject road accidents eng
dc.subject accident eng
dc.title ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Z HLEDISKA MOTOCYKLISTY cze
dc.title.alternative INCREASING TRAFFIC SAFETY ON THE ROAD WITH REGARD MOTORCYCLIST eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lukeš, Martin
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated Work is focused on increasing safety for drivers of motorcycles on the roads. The first part of the analysis is focused on traffic accident statistics and motorcyclist protection. The second part of the analysis is focused on the analysis of factors influencing the safety of motorcyclists from the point of view of the construction of roads and the organization of road transport. Another part of the diploma thesis deals with the analysis of accidents in selected dangerous sections in the Chrudim district. The thesis also deals with proposals and measures that would increase the safety of motorcyclists. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37861
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a upokojivě zodpověděl otázky státní zkušení komise. cze
dc.identifier.stag 35971


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet