Technologické aspekty provozu speciální městské dopravní služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Malinka, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:41Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:41Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71215
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou provozních aspektů speciální městské dopravní služby, která je určena převážně pro přepravu osob s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace. Práce se dále zabývá návrhem provozních, optimalizačních a organizačních změn speciální městské dopravní služby v Pardubicích. Autor tyto návrhy nakonec hodnotí pomocí technologických a ekonomických ukazatelů. Diplomová práce vznikla v rámci řešení projektu Studentské grantové soutěže SGS. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava pro handicapované cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject speciální městská dopravní služba cze
dc.subject optimization eng
dc.subject Special Urban Transportation Service eng
dc.subject transport for disabled people eng
dc.title Technologické aspekty provozu speciální městské dopravní služby cze
dc.title.alternative Technological aspects of operating of Special Urban Transportation Service eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Liedermanová, Ivana
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis analyses technological aspects of operating of special urban transport service. This service is used by people with reduced mobility (disabled people on wheel chair and others). The thesis solves optimization of operating special transport service in Pardubice. The author of thesis summarizes results by technological and economic indexes. This thesis was created within SGS project. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37853
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomvou práci a odpověděl na otázky státni zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 35944
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account