Podpora používání jednostopých vozidel v rámci mobility v Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Hruška, David
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:36Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:36Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71207
dc.description.abstract Diplomová práce se v první části zabývá rozdělením jednostopých vozidel a stanovením nároků na infrastrukturu při jejich používání. V druhé části se zabývá analýzou současného stavu pražské infrastruktury, organizace dopravy na ní a legislativy v souvislosti s využíváním dopravního prostředku ve formě jednostopých vozidel jako jsou jízdní kola, elektrokola, malé motocykly apod. V poslední části jsou navržena opatření na jejich podporu a zvýšení bezpečnosti při jejich používání v Praze a také zhodnocení navržených opatření. cze
dc.format 81 s.+ 9 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject elektrokola cze
dc.subject jednostopá vozidla cze
dc.subject Praha cze
dc.subject bicycle transport eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject electric bikes eng
dc.subject one-track vehicles eng
dc.subject Prague eng
dc.title Podpora používání jednostopých vozidel v rámci mobility v Praze cze
dc.title.alternative Support for usage of one-track vehicles within the mobility in Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Verner, Lukáš
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated The first part of the master thesis presents the categorization of one-track vehicles and states the demands on the infrastructure during their usage. The second part is focusing on the analysis of current condition of Prague infrastructure, its traffic management and the legislation concerning the usage of transport vehicles in the form of one-track vehicles, such as bicycles, electric bikes, small motorcycles, etc. The last part shows possible measures to be taken for one-track vehicle support and for increasing safety during their usage in Prague, as well as an assessment of presented measures. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37852
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 34941
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account