Opatření pro zvýšení udržitelné mobility studentů a zaměstnanců Univerzity Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Mészáros, Patrik
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:16Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:16Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71185
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá mobilitou studentů a zaměstnanců UPa. Jejich dopravou z místa bydliště a mezi různými pracovišti Univerzity Pardubice. Dále analýzou dopravy v klidu, cyklistickou dopravou a obslužností linek MHD univerzitního kampusu. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cze
dc.subject doprava cze
dc.subject kampus UPa cze
dc.subject mobilita cze
dc.subject studenti cze
dc.subject Univerzita Pardubice cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject analysis eng
dc.subject transport eng
dc.subject campus of UPa eng
dc.subject mobility eng
dc.subject students eng
dc.subject employees eng
dc.title Opatření pro zvýšení udržitelné mobility studentů a zaměstnanců Univerzity Pardubice cze
dc.title.alternative The measures for increase sustainable mobility of transport for students and employees of University Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis inquire into the mobility of the UPa studensts and employees. It studies their transport from home and between various work places of University Pardubice. Furthemore it analyses route services of public transport at University campus. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37947
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 34990
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account