Dopravní a energetický model pro individuální elektromobilitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Scheer, Zdeněk Adrian
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:57Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:57Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71165
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje různým aspektům rozvoje silniční elektromobility. V práci je nejprve obsažen přehled současných elektromobilů a možností jejich využití. Dále jsou popsány možností řešení pohonného řetězce elektromobilu a typy akumulátorů užívaných pro elektromobily. V další části se tato bakalářská práce zabývá pohledem vlivů elektromobility na další sféry, jako jsou energetika a urbanismus. V hlavní části bakalářské práce je modelována situace domácnosti s elektromobily. Jsou zde rozebrány možností jejich nabíjení a řešení optimalizace nabíjecího procesu, jak z pohledu technického, tak z pohledu ekonomického. Dále je v této části rozebrána možnost využití solárních panelů pro využití v domácnosti a nabíjení elektromobilů. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektromobilita cze
dc.subject asynchronní motor cze
dc.subject synchronní motor s permanentními magnety cze
dc.subject lithiové baterie cze
dc.subject nabíjení elektromobilu cze
dc.subject solární panely cze
dc.subject electromobility eng
dc.subject induction motor eng
dc.subject permanent magnet synchronous motor eng
dc.subject lithium batteries eng
dc.subject electric vehicle charging eng
dc.subject solar energy eng
dc.title Dopravní a energetický model pro individuální elektromobilitu cze
dc.title.alternative Transport and energetic model for individual electromobility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the various aspects of development in electromobility. The first part of this thesis contains an overview of available electric vehicles. Following is a description of the options of a drive of electric vehicles and battery types used in electric vehicles. In the next part, this thesis deals with the effects of electromobility on other areas, such as energetics and urbanism. The main part of this bachelor thesis consists of a model situation of a household which uses electric vehicles. The options of charging the electric vehicles are analyzed and an optimization of the charging process is described from both a technical and an economical viewpoint. Furthermore, the possibilities of using solar energy both for the household and for electric vehicle charging are analyzed. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38075
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce ani členové komise neměli žádné otázky. cze
dc.identifier.stag 35982
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account