Automatické kanbanové odvolávkové systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Pšenicová, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:20Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:20Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71142
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá odvolávkovými systémy, které jsou využívány v závodě Škoda Auto a.s., Vrchlabí. Na úvodní kapitolu, popisující systémy pro vychystávání materiálu, navazuje analýza současného stavu odvolávkových systémů v závodě Škoda Auto a.s., Vrchlabí. Další část práce se zaměřuje na různé možnosti optimalizace a zefektivnění současných odvolávkových systémů. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení navrhovaného řešení. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kanban cze
dc.subject odvolávkové systémy cze
dc.subject skladování cze
dc.subject Škoda Auto a.s. cze
dc.subject Vrchlabí cze
dc.subject kanban eng
dc.subject reversing systems eng
dc.subject storage eng
dc.subject Škoda Auto Inc. eng
dc.subject Vrchlabí eng
dc.title Automatické kanbanové odvolávkové systémy cze
dc.title.alternative Automatic kanban reverse systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petrák, Jan
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with retractable systems, which are used in Škoda Auto Inc., Vrchlabí. The opening chapter, describing the material picking systems, follows the analysis of the current state of retraction systems at Škoda Auto Inc., Vrchlabí. The next part of the thesis focuses on various possibilities of optimization and streamlining of current retraction systems. The final chapter is devoted to the evaluation of the proposed solution. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37822
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 36038
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account