Marketingová komunikace pro uvedení UAV radaru na trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gottwald, Dalibor
dc.contributor.author Gregorová, Monika
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:11Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:11Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71126
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou marketingové komunikace při zavádění nového UAV radaru - čidla pro detekci dronů na trh. V rámci řešení tématu půjde o provedení analýzy možných marketingových nástrojů uplatnitelných v rámci marketingové komunikace při zavádění UAV radaru na trh. Následně budou stanoveny návrhy pro implementaci vhodné marketingové komunikace, jež budou také zhodnoceny. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject segmentace cze
dc.subject brainstorming cze
dc.subject veletrh cze
dc.subject UAV cze
dc.subject marketing communication eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject segmentation eng
dc.subject brainstorming eng
dc.subject fair eng
dc.subject UAV eng
dc.title Marketingová komunikace pro uvedení UAV radaru na trh cze
dc.title.alternative Marketing communication to launch the UAV radar to the market eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Žemlička, Jan
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of marketing communication during the launch of the new UAV Radar to the market. UAV Radar means a sensor for detection of drones. One of the first parts of this thesis is focused on an analysis of possible marketing tools which can be used in marketing communication during the launch of new UAV Radar to the market. The important part of this thesis contains the suggestions, which are based on the results of the previous analysis. Finally, the proposals for the implementation of appropriate marketing communications are evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37676
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36006
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account