Logistické zabezpečení AČR v zahraničních operacích s využitím projektového řizení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Čmakal, Michal
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:08Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:08Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71119
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na logistické procesy řízené v zahraničních operacích AČR a to konkrétně na operaci ASICIPPN 2016. Cílem práce je analyzovat logistické činnosti probíhající v jednotlivých fazích operace a vytvořit prostředí prostřednictvím informačních nástrojů používaných pro projektové řízení. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cze
dc.subject skupina logistiky cze
dc.subject kontingent cze
dc.subject zahranicni operace cze
dc.subject ACR cze
dc.subject ASICIPPN cze
dc.subject procesy cze
dc.subject Sharepoint cze
dc.subject logistics eng
dc.subject group of logistics eng
dc.subject contingent eng
dc.subject foreign operation eng
dc.subject Army of the Czech Republic eng
dc.subject ASICIPPN eng
dc.subject processes eng
dc.subject Sharepoint eng
dc.title Logistické zabezpečení AČR v zahraničních operacích s využitím projektového řizení cze
dc.title.alternative Logistics security of the Army of the Czech Republic in foreign operations with the use of project management eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kasal, Jindřich
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the logistics processes controlled by the Army of the Czech Republic in foreign operations, specifically in ASICIPPN 2016. The aim of thesis is to analyze the logistics activities taking place in the individual phases of the operation and to create the environment through information tools used for project management. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37832
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33566
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account