Platnost Phillipsovy křivky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Podhájecká, Michaela
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:13:42Z
dc.date.available 2018-06-14T06:13:42Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71106
dc.description.abstract Cílem této práce je ověřit platnost Phillipsovy křivky v podmínkách České republiky a ve vybraných zemích. Nejprve je představen historický vývoj modifikací Phillipsovy křivky a předneseny závěry soudobých studií. Další část je věnována praktickému pohledu na vývoj inflace a nezaměstnanosti v České republice. Pro ověření vzájemného vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti jsou použita data získaná z mezinárodní databáze OECD. Ověřování dat probíhalo za využití korelační a regresní analýzy. V závěru práce je shrnutí poznatků a uvedena doporučení pro tvůrce a nositele hospodářské politiky. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Phillipsova křivka cze
dc.subject inflace cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject Spolková republika Německo cze
dc.subject Slovenská republika cze
dc.subject Phillips Curve eng
dc.subject inflation eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject European Union eng
dc.subject Federal Republic of Germany eng
dc.subject Slovak Republic eng
dc.title Platnost Phillipsovy křivky cze
dc.title.alternative The Validity of the Phillips Curve eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this work is a verification of the Phillips Curve in conditions of the Czech Republic and selected countries. First, the historical development of the Phillips Curve modification and the conclusions of current studies are presented. The next part is devoted to the practical view of the development of inflation and unemployment in the Czech Republic. The data obtained from the OECD international database are used to verify the relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment. The verification of datasets was performed using correlation and regression analysis. At the end is a summary of the findings and recommendations for makers of economic policy. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37997
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Byly položeny a zodpovězeny následující dotazy: Proč jste zkoumala platnost Phillipsovy křivky, když byla její platnost v minulosti vyvrácena? Z jakých předpokladů vychází Phillipsova křivka? Detailněji vysvětlete výsledky korelační analýzy v případě Slovenska. cze
dc.identifier.stag 34066
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account