Hodnocení efektivnosti vybrané investice podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Kulhánková, Veronika
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:13:03Z
dc.date.available 2018-06-14T06:13:03Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71063
dc.description.abstract V této práci je kladen důraz na investiční činnost. V úvodu jsou popsány investice a jejich druhy. Další kapitolu tvoří investiční proces včetně popisu jednotlivých fází procesu. Poté jsou uvedeny zdroje financování a metody hodnocení efektivnosti investice, které jsou dále aplikovány v praxi. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject investiční procesy cze
dc.subject hodnocení efektivnosti investic cze
dc.subject doba návratnosti investic cze
dc.subject čistá současná hodnota cze
dc.subject index rentability cze
dc.subject investment process eng
dc.subject effectiveness evaluation of investment eng
dc.subject return on investment eng
dc.subject net present value eng
dc.subject profitability index eng
dc.title Hodnocení efektivnosti vybrané investice podniku cze
dc.title.alternative Effectiveness evaluation of chosen investment at company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis puts emphasis on an investment activity. Firstly, the investments, investment types, and investment process, including the investment process phases, are described. Next, the funding sources and investment efficiency evaluation methods are quoted, and further they are applied in practice. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37659
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Hodnocení efektivnosti vybrané investice podniku. Cílem práce bylo zhodnotit efektivnost konkrétní investice vybraného podniku.Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce:1) Seznámila jste management podniku se závěry vaší práce, a pokud ano, jak reagovali?2) Co je, podle vašeho názoru, příčinou mimořádně dobré efektivnosti investice B?Odpovědi na otázky vedoucího práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 33928
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account