Marketing v rekreačním a sportovním zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Řeháková, Lucie
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:12:50Z
dc.date.available 2018-06-14T06:12:50Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71031
dc.description.abstract Tato práce se věnuje marketingu v rekreačním středisku, které je vytížené v zimní sezóně a v letní sezóně není využito. Autorka práce reaguje na sezónní výkyvy svými návrhy. Marketing je jednou z důležitých oblastí ve firmě, organizaci či výrobním podniku. Cílem práce je zhodnocení stávající marketingové činnosti lyžařského areálu, navržení změn a aktivit v marketingu. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sport cze
dc.subject marketing cze
dc.subject rekreace cze
dc.subject marketing služeb cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject lyžařská střediska cze
dc.subject sport eng
dc.subject marketing eng
dc.subject recreation eng
dc.subject marketing of services eng
dc.subject comunication eng
dc.subject ski resorts eng
dc.title Marketing v rekreačním a sportovním zařízení cze
dc.title.alternative Marketing in the recreational and sports center eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-30
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is about marketing in sport center, which is coverage on winter business and summer business is neglect. Marketing is one of important department in firm or organization. The aim of work is evaluate present marketing aktivity of ski resort, propose changes and activities in marketing. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37667
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Marketing v rekreačním a sportovním zařízení. Cílem práce bylo analyzovat současnou situaci zvoleného podniku a navrhnout marketingovou koncepci.Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce:1) Autorka využila dotazníkové šetření, u obhajoby by měla uvést, co bylo základním souborem a zda výběrový vzorek tohoto šetření byl reprezentativní.2) Na str. 47 autorka uvádí, že návštěvnost stoupla o 16 % díky inovaci v marketingové kampani. Autorka u obhajoby může uvést, jaké další vlivy - především vnějšího okolí - se mohly také podílet na tomto návrhu.Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 33758
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account