Zemědělské komodity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef
dc.contributor.author Jaklová, Iveta
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:12:47Z
dc.date.available 2018-06-14T06:12:47Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71024
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza a komparace vybraných zemědělských komodit. V první části je rozebírána problematika finančních trhů, jak jsou členěny, kam patří komoditní trhy, které jsou následně podrobněji popsány. Pozornost je v této části věnována především i některým komoditním burzám. V praktické části jsou komodity analyzovány na základě modelového portfolia. Výsledkem tohoto portfolia je srovnání komodit a vyhodnocení, zda jsou vhodnou investicí pro investora. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komodity cze
dc.subject investování cze
dc.subject burzy cze
dc.subject káva cze
dc.subject kakao cze
dc.subject cukr cze
dc.subject pomerančový džus cze
dc.subject bavlna cze
dc.subject commodities eng
dc.subject investing eng
dc.subject exchange eng
dc.subject coffee eng
dc.subject cacao eng
dc.subject sugar eng
dc.subject orange juice eng
dc.subject cotton eng
dc.title Zemědělské komodity cze
dc.title.alternative Agricultural commodities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyse and compare selected agricultural commodities. In the first part we study the issues of financial markets, how they are divided and, in more depth, where do the commodity markets belong. The main focus of this part is mainly about commodity exchanges. In the practical part, commodities are analysed on a model portfolio. The result of this portfolio is to compare commodities and evaluate whether they are a suitable investment. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37647
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Zemědělské komodity. Cílem práce je komparace a analýza vybraných zemědělských komodit označovaných jako měkké (soft), mezi které například káva, kakao. Vybrané komodity jsou analyzovány a komparovány jak z pohledu investičního, ale i podle vývoje ceny vlivem času. Studentce byly položeny následující otázky:1. Je podle Vás výhodné investovat do měkkých zemědělských komodit?2. Podle jakých kritérií jste zvolila společnosti pro srovnání cen u zkoumaných komodit? Jaký máte názor na ostatní investice do komodit, např. do vanilky? cze
dc.identifier.stag 33742
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account