Budování podnikové kultury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Bachurová, Jana
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:12:21Z
dc.date.available 2018-06-14T06:12:21Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70992
dc.description.abstract Tato práce se zabývá podnikovou kulturou jako jedním z klíčových prvků, který se vyskytuje v každé organizaci. V práci je obsažen základní úvod do problematiky, metody šetření podnikové kultury, dále pak současný vývoj podoby podnikové kultury a jejích klíčových prvků. Dále jsou uvedené poznatky použité pro analýzu podnikové kultury ve společnosti Veidec, pomocí dotazníkového šetření, upraveného podle Denison Organizational Culture Survey. Na závěr je uvedeno shrnutí a návrhy na zlepšení. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podniková kultura cze
dc.subject síla podnikové kultury cze
dc.subject analýza cze
dc.subject Denison Organizational Culture Survey cze
dc.subject corporate culture eng
dc.subject strength of corporate culture eng
dc.subject analysis eng
dc.subject Denison Organizational Culture Survey eng
dc.title Budování podnikové kultury cze
dc.title.alternative Building a Corporate Culture eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sýkora, Tomáš
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with corporates culture as one of the key elements, that can be found in every organization. In thesis is found basic introduction to the issue, methodology of enterprise culture research and also current development of culture itself and its core values. In the next part are these stated findings applied for enterprise culture analysis at Veidec company, using the Denison Organizational Culture Survey. Finally, a summary and suggestions for iprovement are presented. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37870
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Budování podnikové kultury. Cílem práce bylo analyzovat podnikovou kulturu vybrané společnosti a navrhnout možnosti zlepšení. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponenta: 1) Autorka uvede, zda byli zástupci společnosti Veidec, s. r. o. seznámení s návrhy a jak na ně reagovali. 2) Čím by se mohlo lišit dotazníkové šetření u mnohem větší společnosti než je zmiňovaná společnost Veidec s.r.o.? 3) Jakých chyb by se mělo vedení při zavádění navrhovaných změn vyvarovat? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponenta i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 33783
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account