Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řoutil, Ladislav
dc.contributor.author Košvancová, Karolína
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:11:08Z
dc.date.available 2018-06-14T06:11:08Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70925
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na statický přepočet opláštěné ocelové tříboké příhradové konstrukce s vyhlídkových ochozem a s tříbokou příhradovou nástavbou pro umístění telekomunikačních vysílačů. Celková výška konstrukce je 45 m. Hlavním konstrukčním materiálem je ocel S235 a dřevo C24. Konstrukce je umístěna ve II. větrové oblasti, III. sněhové oblasti a III. kategorii terénu. Je provedeno zhodnocení stavu konstrukce a jsou navržena opatření pro zvýšení spolehlivosti. Přílohy obsahují výstupy z programu SCIA Engineer 16.1.2024 a AutoCad 2015. cze
dc.format 105 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject statický přepočet cze
dc.subject rozhledny cze
dc.subject příhradová konstrukce cze
dc.subject ocel cze
dc.subject zatěžovací stavy cze
dc.subject static recalculation eng
dc.subject observation eng
dc.subject truss construction eng
dc.subject steel eng
dc.subject load conditions eng
dc.title Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena cze
dc.title.alternative Static recalculation of the observation Vratenska hora u Msena eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Špaček, Jan
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the static recalculation of the coated steel three-side truss construction with viewing gallery and three-side truss extension for placement telecommunication transmitters. Total construction height is 45 m. The main structural material is steel S235 and wood C24. The construction is located in 2nd wind area, 3rd snow area and 3rd category of terrain. The current state of the structure is evaluated and subsequent actions to improve the structural reliability are presented. Attachments contain outputs from SCIA Engineer 16.1.2024 and AutoCAD 2015. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38256
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 36247
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account