Návrh obchvatu Kostelce nad Orlicí, silnice I/11

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Seibt, Jan
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:10:57Z
dc.date.available 2018-06-14T06:10:57Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70922
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit dokumentaci pro stavební povolení obchvatu Kostelce nad Orlicí, silnice I/11. Byly navrženy dvě varianty se směrovým a výškovým vedením komunikace, včetně konstrukce vozovky a napojení na stávající silniční dopravní síť. Obě varianty obchvatu jsou navrženy v kategorii S11,5/80. Překládaná silnice I/11 zajistí odklon tranzitní dopravy z intravilánu obce Kostelec nad Orlicí. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchvat cze
dc.subject majetkoprávní elaborát cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject podélný profil cze
dc.subject rozpočet cze
dc.subject příčný řez cze
dc.subject situace cze
dc.subject varianty cze
dc.subject bypass eng
dc.subject proprietary elaborate eng
dc.subject communication eng
dc.subject longitudinal profile eng
dc.subject budget eng
dc.subject cross section eng
dc.subject situation eng
dc.subject variant eng
dc.title Návrh obchvatu Kostelce nad Orlicí, silnice I/11 cze
dc.title.alternative Design of the by-pass of Kostelec nad Orlicí, road I / 11 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to create a documentation for building permission of the road I/11, which means the bypass through the village Kostelec nad Orlicí. There were designed two options with directional and height lines of the way, including the construction of the roadway and its connection to the given road transport network. Road I/11 shall transfer, diversion of transit traffic from the urban community kostelec nad orlicí. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38364
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou prací. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account