PŘEHLED VÝVOJE DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Javůrek, Milan
dc.contributor.author Vaníček, Michal
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:09:57Z
dc.date.available 2018-06-14T06:09:57Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-10-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70885
dc.description.abstract Práce pojednává o médiích používaných na sálových počítačích a vývoji digitálních médií. V teoretické části je uveden historický vývoj digitálních médií od počátku počítačů. V praktické části je cílem otestovat přenosové rychlosti některých z médií pro velké a malé soubory a porovnat míru využití těchto médií. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject digitální média cze
dc.subject počítače cze
dc.subject historický vývoj cze
dc.subject přenosová rychlost cze
dc.subject digital media eng
dc.subject computers eng
dc.subject historical development eng
dc.subject transmission speed eng
dc.title PŘEHLED VÝVOJE DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ cze
dc.title.alternative OVERVIEW OF DEVELOPMENT DIGITAL MEDIA eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The work deals about the media used on mainframe computers and the development of digital media. Theoretical part presents historical development of digital media since the conception of computers. In practical part is purpose to test transmission speed of some of media for big and small files eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38004
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cíle práce byly převážně splněny, kromě výhledů dalšího vývoje s rozlišením podle typu média. Logická stavba je v pořádku, stylistická a jazyková stránka vyžadovala mnohé korekce. Analýza médií by měla ovlivnit výběr úložišť zejména pro dlouhodobé ukládání. cze
dc.identifier.stag 32471
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account