Vliv neutralizace tiskovin MMMK na jejich vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holická, Hana
dc.contributor.author Žlebková, Ivana
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:05:01Z
dc.date.available 2018-06-14T06:05:01Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70847
dc.description.abstract Tato diplomová práce zpracovává téma ochrany tiskovin. Cílem práce je posouzení vlivu neutralizace na tiskařskou čerň a na vlastnosti tiskoviny. V teoretické části jsou obsaženy informace o papíru, tiskové barvě, degradaci tiskovin a ochraně písemných památek. Experimentální část je rozdělena na dva bloky. První blok se soustředí na hodnocení vlivu urychleného stárnutí a vlivu koncentrace MMMK v methanolu při odkyselení modelových vzorků na mechanickou stabilitu vrstvy tiskařské černě. Druhý blok se zabývá změnami vlastností papíru a vrstvy tiskařské černě reálných vzorků tiskovin vytištěných před rokem 1970 po neutralizaci MMMK, doklížení a následném urychleném stárnutí. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tiskovina cze
dc.subject papír cze
dc.subject neutralizace cze
dc.subject MMMK cze
dc.subject doklížení cze
dc.subject urychlené sárnutí působením vlhkého tepla cze
dc.subject print eng
dc.subject paper eng
dc.subject deacidification eng
dc.subject MMC eng
dc.subject surface sizing eng
dc.subject accelerated aging by wet heat treatment eng
dc.title Vliv neutralizace tiskovin MMMK na jejich vlastnosti cze
dc.title.alternative Effect of prints neutralization using MMMK on their properties eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Paulusová, Hana
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the topic of preservation of prints. The aim of the thesis is to assess the influence of deacidification on printing black and on properties of printed materials. The theoretical part contains information on paper, printing ink, degradation of prints and protection of written monuments. The experimental part is divided into two blocks. The first block concentrates on assessing the impact of accelerated aging and the influence of MMC concentration in methanol in deacidification of model samples on the mechanical stability of the printing black layer. The second block deals with changes in the properties of paper and the layer of printing black of real samples of prints printed before 1970, after deacidification of MMC, surface sizing and subsequent accelerated aging eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38726
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Co jsou modelové vzorky? Proč tyto vzorky jsou jinak odkyselovány? Jaké % MMMK jsou v práci použita? Anilinumsulfát - můžete napsat vzorec? prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Jaký černý pigment je nejrozšířenější? Jaké reakce probíhají při přípravě fermeže? cze
dc.identifier.stag 35730
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account