Stanovení aromatických nitrosloučenin pomocí GC-MS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš
dc.contributor.author Doležánová, Pavla
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:03:28Z
dc.date.available 2018-06-14T06:03:28Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70764
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na hledání optimálních podmínek pro stanovení aromatických nitrosloučenin pomocí plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. V teoretické části jsou shromážděny základní informace o plynové chromatografii a hmotnostní spektrometrii. Jsou zde zpracovány informace o různých možnostech stanovení aromatických nitrosloučenin pomocí GC. V experimentální části jsou optimalizovány podmínky pro měření kalibračních roztoků nitrosloučenin. Experimentální část zkoumá výběr vhodného extrakčního rozpouštědla pro úpravu a měření reálných vzorků. Dále zahrnuje identifikaci aromatických nitrosloučenin ve vzorcích improvizovaných výbušnin po jejich odpalu. cze
dc.format 78 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject aromatické nitrosloučeniny cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject výbušniny cze
dc.subject nitroaromatic compounds eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.subject explosives eng
dc.title Stanovení aromatických nitrosloučenin pomocí GC-MS cze
dc.title.alternative Determination of aromatic nitro compounds using GC-MS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The diploma thesis contains searching for optimal conditions for determination of nitroaromatic compounds by gas chromatography associated with mass spectrometry. In the theoretical part, basic information about gas chromatography and mass spectrometry is collected. The work describes information about different possibilities of determination of aromatic nitro compounds by GC. The experimental part optimizes the conditions for the measurement of nitro compound calibration solutions. The experimental part examines the selection of a suitable extraction solvent for the preparation and measurement of real samples. The work involves the identification of nitroaromatic compounds in samples of improvised explosives. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38780
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 35660
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account