Řízení inteligentního domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vidim, Jan
dc.contributor.author Schaffer, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:01:50Z
dc.date.available 2018-06-14T06:01:50Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-08-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70721
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řešením a programováním inteligentních domů a budov. V teoretické části je poukazováno na smysl inteligentních budov. Čtenář je blíže seznámen s komunikačními protokoly a největšími světovými společnostmi vyrábějící komponenty pro inteligentní budovy. V praktické části je zrealizovaný projekt inteligentního domu a modelu budovy včetně technické dokumentace a popisu ovládání. cze
dc.format 116 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject DDC regulátor cze
dc.subject Merbon IDE cze
dc.subject Merbon Menu Reader cze
dc.subject Modbus cze
dc.subject M-Bus cze
dc.subject DALI cze
dc.subject DDC controller eng
dc.subject Merbon IDE eng
dc.subject Merbon Menu Reader eng
dc.subject Modbus eng
dc.subject M-Bus eng
dc.subject DALI eng
dc.title Řízení inteligentního domu cze
dc.title.alternative Smart house control eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kupka, Libor
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with solutions and programming of intelligent buildings. In the theoretical part, the intelligent building concept is described. The reader learns about communication protocols and major manufacturers of smart building components. The practical part describes an installation of a smart building and building model inclusive technical documentation and description of operation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38013
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence V diplomové práci měl diplomant za úkol analyzovat a navrhnout funkce pro ovládání inteligentního domu. Zadání bylo koncipováno tak, aby se diplomant seznámil s prací aplikačního inženýra a projektanta systémů řízení budov, přičemž výstup práce, knihovna standardizovaných funkcí, by měl sloužit pro vnitřní potřeby firmy Domat Control System s. r. o. Diplomanta prokázal, že zvládl realizaci náročného projektu inteligentního domu a vytvořil také zjednodušený model inteligentní budovy. Výsledky lze využít při řešení obdobných projektů. Stanovené cíle práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 32191
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account