Kritické myšlení a jeho vztah ke krizovému rozhodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Doudová, Iveta
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:01:28Z
dc.date.available 2018-06-14T06:01:28Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70709
dc.description.abstract Práce se zabývá stále aktuálnějším tématem v dnešní globalizované a dynamické společnosti založené na znalostech a informacích. Zkoumá vliv kritického myšlení, jehož úroveň je často brána jako ukazatel inteligence člověka, na uskutečněné rozhodnutí krizového manažera. Zvláště na jeho efektivitu, tedy jeho správnost, a v oboru krizového managementu i na rychlost jeho učinění. Práce vychází z poznatků behaviorální ekonomie, jako je ovlivnění myšlení člověka ve skutečném světě. Názorně vysvětluje rozdíl mezi rozvážným a pomalým kritickým myšlením, které je aktivováno až při určité minimální složitosti problému, a intuitivním myšlením, které reaguje okamžitě, podléhá zkreslení a nelze vypnout. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject krize cze
dc.subject kritické myšlení cze
dc.subject intuitivní myšlení cze
dc.subject zkreslení cze
dc.subject efektivní rozhodnutí cze
dc.subject behaviorální ekonomie cze
dc.subject crisis eng
dc.subject critical thinking eng
dc.subject intuitive thinking eng
dc.subject distortion eng
dc.subject effective decisions eng
dc.subject behavioral economics eng
dc.title Kritické myšlení a jeho vztah ke krizovému rozhodování cze
dc.title.alternative Critical Thinking in Connection with Crisis Decision Making eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Duplinský, Josef
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated This work focuses on increasingly relevant issue in today's globalized and dynamic society based on knowledge and information. The work examines the influence of critical thinking, whose level is often seen as an indicator of human intelligence, on an implemented decision of a crisis manager - especially on it's effectiveness, i.e. the rightness, and also the speed of the implementation of a decision regarding the field of crisis management. The work is based on findings in the field of behavioral economics, such as the impact on human thinking in the real wolrd. It demonstrates the difference between careful and slow critical thinking, which is activated with regards to the certain minimal complexity of a problem, and intuitive thinking, which is activated instantly, and is susceptible to distortion and cannot be stopped. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37785
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Byly položeny a zodpovězeny následující dotazy: Byl Váš vzorek genderově vyvážený? Jakou měrou může mít věk respondenta ovlivnit výsledek? Práci byl vytknut krátký rozsah práce a nízký počet referencí. cze
dc.identifier.stag 34341
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account