Finanční rozbor akciové společnosti SYNPO, Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heckenbergerová, Jana
dc.contributor.author Vaverková, Pavla
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:00:27Z
dc.date.available 2018-06-14T06:00:27Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70647
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou akciové společnosti Synpo v Pardubicích. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. První, teoretická část práce popisuje pojmy jako je finanční řízení, finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, zdroje finanční analýzy, účel a smysl finanční analýzy, jednotlivé vybrané ukazatelé a postupy při finanční analýze. Druhá, praktická část se zabývá konkrétními vybranými analýzami jednotlivých ukazatelů, zhodnocením výsledků a jsou navržena doporučení ke zlepšení. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční řízení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject finanční účetnictví cze
dc.subject ukazatelé analýzy cze
dc.subject aktivita cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject financial management eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial accounting eng
dc.subject analysis indicators eng
dc.subject activity eng
dc.subject profitability eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject indebtedness eng
dc.title Finanční rozbor akciové společnosti SYNPO, Pardubice cze
dc.title.alternative Financial analysis of company SYNPO, akciová společnost from Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a financial analysis of company SYNPO, akciová společnost from Pardubice. It is divided into two parts. First part is the theoretical part and it describes terms like financial management, financial analysis, users of financial analysis, sources of financial analysis, purpose and meaning of financial analysis, individual selected indicators and procedures of financial analysis. The second part is practical and it deals with specific selected analyses of individual indicators, results evaluation and recommendations and are suggested for improvements. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37962
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka v úvodních minutách prezentovala svou práci s názvem Finanční rozbor akciové společnosti Synpo, Pardubice. Cílem této bakalářské práce bylo posouzení správného finančního řízení a správného finančních rozhodování z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a maximalizace tržní hodnoty společnosti. Následně byly položeny studentc otázky z posudku vedoucí práce; na tyto otázky studentka odpověděla: 1. Shrňte, prosím, které hodnoty ukazatelů byly mimo doporučené meze. 2. Jaká jsou Vaše doporučení pro budoucí efektivnější finanční řízení podniku? cze
dc.identifier.stag 34506
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account