Boj proti korupci v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pichová, Simona
dc.contributor.author Krtková, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:00:02Z
dc.date.available 2018-06-14T06:00:02Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70618
dc.description.abstract Práce se bude zabývat situací v oblasti korupce v ČR. Problematika bude právně vymezena. Bude představeno hodnocení korupce a provedena komparace s ostatními zeměmi. V práci budou popsány organizace, které řeší boj proti korupci a bude zhodnocena jejich činnost. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cze
dc.subject organizace cze
dc.subject metody měření korupce cze
dc.subject index vnímání korupce cze
dc.subject protikorupční opatření cze
dc.subject corruption eng
dc.subject organization eng
dc.subject methods of measuring corruption eng
dc.subject corruption perceptions index eng
dc.subject anti-corruption measures eng
dc.title Boj proti korupci v České republice cze
dc.title.alternative The fight against corruption in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-30
dc.description.abstract-translated The work will deal with the situation in the area of corruption in the Czech Republic. The issue will be legally defined. Corruption evaluation and comparison with other countries will be presented. The work will describe organizations that tackle the fight against corruption and their activity will be evaluated. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37745
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla tyto otázky:Jaký lze předpokládat vývoj v korupčním prostředí České republiky do budoucna? Jak si vysvětlujete vývoj HDP a CPI, který jste znázornila na obrázku 5 a 6 (str. 32)?Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31744
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account