Civil Service in European Union Institutions

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana
dc.contributor.author Hammond, Matilda
dc.date.accessioned 2018-06-14T05:59:49Z
dc.date.available 2018-06-14T05:59:49Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70610
dc.description.abstract The European Union was established to promote social-political, economic harmony and fight againt all forms of social exclusion and discrimination among European countries. European union institutions employ thousands of people from all EU member countries and its the attractive job option for the many because of the numerous benefits it provides its employees. The tenents of the European Union is to fight againsts all forms of discrimination and injustice among others, but there have been concerns raised about lots of disrminations against staffs who work with these European Union instititions contrary to what its meant to fight for. The main objective of this master thesis therefore was to assess the nature and functioning of the European Union institutions. The focus was to examine some case laws on discrimination and the lack of transparency in the European Unions' institutions againt their employees. We therefore analysed some cases that was brought to the Civil service tribunal for arbitration. From the cases we analysed, it was was revealed that the European Union institutions were not transparent and fair in their civil servants' right protection. This made employees to resort to the civil service tribunal for settlements. eng
dc.format 69 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject arbitráž cze
dc.subject státní správa cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject evropské instituce cze
dc.subject transparentnost cze
dc.subject arbitration eng
dc.subject civil service eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject European Union eng
dc.subject European institutions eng
dc.subject transparency eng
dc.title Civil Service in European Union Institutions eng
dc.title.alternative Státní správa v institucích Evropské unie cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmíd, Martin
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated Evropská unie vznikla za účelem podpory sociálně-politického a ekonomického souladu a boje proti všem formám sociální exkluze a diskriminace v evropských zemích. Instituce Evropské unie zaměstnávají tisíce lidí ze všech členských zemí. Pro mnohé z nich je to velmi atraktivní zaměstnání, zejména z důvodu četných výhod, které svým zaměstnancům poskytuje. Jedním z cílů Evropské unie je bojovat proti všem formám diskriminace a nespravedlnosti, přesto však navzdory vytyčeným cílům existují obavy z diskriminace zaměstnanců pracujících pro evropské instituce. Hlavním cílem této diplomové práce proto bylo zhodnotit charakter a fungování institucí Evropské unie. Těžištěm bylo zhodnocení některých precedenčních případů diskriminace a nedostatečné transparentnosti v evropských institucích ve vztahu k jejím zaměstnancům. Byla provedena analýza některých případů, které byly řešeny před Soudem pro veřejnou službu. Výsledky analýzy ukázaly, že instituce Evropské unie nebyly transparentní a korektní při ochraně práv svých státních úředníků. Jejich jednání přimělo tyto zaměstnance obrátit se na soud a žádat narovnání. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regional Development and Governance cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38021
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cze
dc.description.defence Student prepared presentation about her diploma thesis "Civil services in EU instituions". After presentation student answered questions: The Civil Service Tribunal was abolished in 2016. Can you explain the reasons? In conclusion you say that: "Fundamental rights of the civil servants of European Union institutions are being trampled behind closed doors". Whatg are the evidences for such a strong statement? Could you shortly identifine methodology which~were used in your work. What was the difference in services in national level? After that was short discussion about the number of cases which were analyzed.Student successfully answered the questions. eng
dc.identifier.stag 32155
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account