Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Menčík, Jaroslav
dc.date.accessioned 2018-05-24T11:43:20Z
dc.date.available 2018-05-24T11:43:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978‐80‐7560‐146‐9 (print)
dc.identifier.isbn 978‐80‐7560‐147‐6 (pdf)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70531
dc.description.abstract Kniha se zabývá mechanikou rázů a vibrací a zmírňováním jejich účinků. Nejprve uvádí základní vztahy pro rázy a dále pro rychlosti, dráhy a síly při různých způsobech zastavování a brzdění. Všímá si i toho, že silové impulsy v tělesech se šíří pouze omezenou rychlostí. Ukazuje, jak se při zatížení chovají různé typy materiálů, jak mohou pohlcovat energii a jak dochází k jejich porušování. V další kapitole se popisují konstrukční prvky pro absorbování energie při nárazech: od ohýbaných dílů přes skořepiny až po kompozity, vzduchové polštáře a hydraulické tlumiče s konstantním zpomalením, jež zajišťuje nejúčinnější brzdění. Samostatná kapitola je věnována vibracím a zmírňování jejich účinků. Jsou uvedeny vztahy pro volné i vynucené kmitání, tlumené i netlumené. Pozornost je věnována i přenosu sil do základů a kinematickému buzení, vyskytujícímu se například při jízdě vozidla po nerovné vozovce. Je také vysvětlen dynamický absorbér vibrací a situace při kmitání více hmot. Ve složitějších případech se pro analýzu užívají numerické postupy, jako je metoda konečných prvků. Poslední kapitola je věnována teorii podobnosti a rozměrové analýze, které mohou ušetřit práci při vývoji zařízení pro tlumení rázů a vibrací. Kniha obsahuje řadu vysvětlujících příkladů, četné obrázky a odkazy na literaturu. cze
dc.format 130 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.title Rázy a vibrace cze
dc.title.alternative Impacts and vibrations en
dc.type Book cze
dc.description.abstract-translated This book deals with the mechanics of impacts and vibrations and mitigation of their effects. It brings the expressions for impacts and for velocity, displacement and force in various cases of braking or stopping, and pays attention to the fact that force impulses propagate in bodies only with limited velocity. Then, it shows how various materials respond to load, how they absorb energy and how they can fail. Further it describes technical means for impact energy absorption, such as bend parts, compressed shells, composites, air cushions and hydraulic shock dampers with constant deceleration. One chapter is devoted to vibrations and mitigation of their effects. Formulae are presented for free and forced vibrations, without or with damping, and attention is also paid to the transmission of forces into foundations and to kinematic exciting, appearing during a vehicle´s ride on a wavy road. Also a dynamic absorber of vibrations is described and vibrations of a system of several bodies. More complex analysis needs numerical methods, such as the finite element method. The last chapter is devoted to the dimensional analysis and theory of similarity, which can spare work during the development of appliances for the damping of impacts and vibrations. The book contains explanatory examples, numerous figures and references. en
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet