Prekarizace práce a podmínky pracující chudoby na českém venkově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Bezděkovská, Magdaléna
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:19:19Z
dc.date.available 2018-03-22T12:19:19Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-11-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70492
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá prekarizací práce a podmínkami pracující chudoby. Cílem je zjistit, zdali můžeme v prostředí českého venkova chápat prekariát jako "nižší třídu" nebo dochází k prekarizaci práce obecně. Dále také poukázat na to, jací lidé jsou v dané lokalitě prekarizováni a z jakých důvodů. V neposlední řadě vysvětlit, jak se z ideologie flexibility vyvinula realita prekarizace. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prekarizace cze
dc.subject prekariát cze
dc.subject flexibilita cze
dc.subject chudoba cze
dc.subject práce cze
dc.subject venkov cze
dc.subject precarization eng
dc.subject precariat eng
dc.subject flexibility eng
dc.subject poverty eng
dc.subject labor eng
dc.subject rural eng
dc.title Prekarizace práce a podmínky pracující chudoby na českém venkově cze
dc.title.alternative Precarization of work and conditions of working poverty in the Czech countryside eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šavelková, Lívia
dc.date.accepted 2018-01-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with precarization of work and the conditions of working poverty. The goal is to find out whether we can perceive the precariate as a "lower class" in the Czech rural environment, or precarization of work in general. Further also point out what people are being precarization in a given location and for what reasons. Last but not least, explain how the reality of the precarization evolved from the ideology of flexibility. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37333
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou diplomovou práci.Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce.Studentka odpověděla na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32403
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account