Návrh změny organizace dopravy v části Ústí nad Labem 18

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Výborná, Dana
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:18:30Z
dc.date.available 2018-03-22T12:18:30Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70475
dc.description.abstract V práci je provedena analýza současného stavu dopravní obslužnosti městské části Ústí nad Labem 18. Na základě této analýzy je do stávajícího stavu dopravní obslužnosti vloženo několik variant možných změn. Tyto varianty pomohou více začlenit do dopravní obslužnosti ostatní druhy dopravy, než preferovanou autobusovou. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject individuální automobilová doprava cze
dc.subject vodní doprava cze
dc.subject transport services eng
dc.subject bus transport eng
dc.subject railway transport eng
dc.subject cycling transport eng
dc.subject car transport eng
dc.subject waterway transport eng
dc.title Návrh změny organizace dopravy v části Ústí nad Labem 18 cze
dc.title.alternative Proposal of change in transport organization in Ústí nad Labem 18 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Verner, Lukáš
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyse the current state of transport services in Ústí nad Labem - district 18. On the basis of the analysis several alternatives were proposed and implemented in the services. These alternatives are supposed to utilise other means of transport apart from the preferred bus transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37381
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila předloženou diplomovou práci a zdárně odpověděla na dotazy kladené v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 34219
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account