Návrh obchvatu obce Zminný, silnice II/322

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Šindler, Martin
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:15:35Z
dc.date.available 2018-03-22T12:15:35Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70424
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem přeložky silnice č. II/322 v úseku Černá za Bory Dašice a napojení přilehlých lokalit. Novým směrovým, výškovým řešením, šířkové uspořádání a konstrukce vozovky komunikace. Návrhem stykových křižovatek, propustku, migračních podchodů. Řešené území se nachází východně od Pardubic směrem na obec Dašice. Přeložkou silnice č. II/322 322 v úseku Černá za Bory Dašice se sníží dopravní intenzita v obci Zminný a zkvalitnění dopravy pro budoucí přivaděč k dálnici D 35. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject silnice II třídy cze
dc.subject stykové křižovatky cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject propustky cze
dc.subject dopravní značení cze
dc.subject class II roads eng
dc.subject intersections eng
dc.subject roads eng
dc.subject passageways eng
dc.subject traffic signs eng
dc.title Návrh obchvatu obce Zminný, silnice II/322 cze
dc.title.alternative Project of bypass at the village Zminný, road No. II/322 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Haburaj, František
dc.date.accepted 2018-02-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the proposal for the transfer of the road No. II / 322 in the section Černá za Bory - Dašice and the connection of adjacent localities. New directional, elevation solutions, wide layout and roadway construction. Design of interchanges, passes, migration passages. The solved territory is located east of Pardubice towards the village of Dašice. Crossing the road No. II / 322 322 in the Černá za Bory - Dašice section will reduce the traffic intensity in Zminný and improve the quality of transport for the future D 35 highway. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38338
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34915
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account