Návrh úpravy Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Šárová, Lucie
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:15:34Z
dc.date.available 2018-03-22T12:15:34Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70423
dc.description.abstract Diplomová práce řeší úpravu Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi včetně přilehlých ulic Novoměstská, Opletalova, Hálkova, Svěchyňova a Žižkovo náměstí. Cílem je navržení vhodné stavebně-dopravní uspořádání ulic, křižovatek, autobusové zastávky a parkovacích a odstavných ploch. Je zajištěno napojení všech nemovitostí k místním komunikacím sjezdy. Návrh vede ke komfortnější jízdě motorových vozidel a k bezpečnému pohybu chodců. Dále jsou navrženy úpravy pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject bezbariérové úpravy cze
dc.subject odvodnění cze
dc.subject podélný profil cze
dc.subject příčný řez cze
dc.subject svislé a vodorovné dopravní značení cze
dc.subject majetkoprávní elaborát cze
dc.subject rozpočet cze
dc.subject reconstruction eng
dc.subject local roads eng
dc.subject cross roads eng
dc.subject carriageways eng
dc.subject pavements eng
dc.subject parking area eng
dc.subject barrier free adjustments eng
dc.subject drainage eng
dc.subject longitudinal section eng
dc.subject cross section eng
dc.subject vertical and horizontal traffic signs eng
dc.subject property elaborate eng
dc.subject budget eng
dc.title Návrh úpravy Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi cze
dc.title.alternative Concept of arrangement of Tyršovo and Školní square in Chrudim eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2018-02-06
dc.description.abstract-translated This Master's thesis describes adjustment of Tyršovo and Školní squares in Chrudim including side streets Novoměstská, Opletalova, Hálkova, Svěchyňova and Žižkovo square. The purpose of thesis is to suggest proper layout of the streets, cross-roads, bus stop and parking areas. Is ensured connection between all estates and main communication with slip roads. This concept leads to comfortable journey of motor vehicles and safety for pedestrians. Further are proposed arrangements for people with reduced mobility and orientation. Thesis is written in the scope of documentation for building permit according to edict number 146/2008 Sb. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38339
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34553
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account