Charakteristika pohřebního ritu ve starším stupni doby stěhování národů v Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Kroupová, Denisa
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:15:06Z
dc.date.available 2018-03-22T12:15:06Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70410
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření databáze a podat kompletní soupis pohřebišť a jednotlivých hrobů ve starším stupni doby stěhování národů v Čechách. Analýza je zaměřena na popis nálezových kontextů, především se jedná o nálezy artefaktů a jejich umístění v jednotlivých kostrových hrobech. Práce je dále zaměřena na interpretaci pohřebního ritu v tomto období v Čechách. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject starší stupeň doby stěhování národů cze
dc.subject hroby cze
dc.subject pohřební ritus cze
dc.subject hrobová výbava cze
dc.subject early stage of great migration eng
dc.subject graves eng
dc.subject burial rite eng
dc.title Charakteristika pohřebního ritu ve starším stupni doby stěhování národů v Čechách cze
dc.title.alternative Characteristics of the Burial Rite of the Early Stage of the Great Migration Period in Bohemia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Musil, Jan
dc.date.accepted 2018-02-07
dc.description.abstract-translated Purpose of this barchelor thesis was to create a database and submit a complete list of burial grounds in early stage great migration in bohemia. The analysis is focused on description of finding contexts, especially on finds of artifacts and their location in graves. Thesis is also focused on the interpretation of burial rite of this age in bohemia. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37403
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka nejprve představila opravenou verzi své práce a poznatky, ke kterým dospěla. 2. Pokračovalo se přečtením posudků školitele a oponenta. 3. v následné rozpravě studentka odpověděla přesvědčivě na položené otázky. cze
dc.identifier.stag 34790
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account