Air Transport Demand and Economic Activity in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Heřmánková, Lenka cze
dc.contributor.author Pojkarová, Kateřina cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:51:42Z
dc.date.available 2018-02-27T03:51:42Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1801-674X eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70368
dc.description.abstract The paper deals with often discussed issue of air transport demand. It describes the relationship between air transport demand and economic activity on the case of the Czech Republic. The paper concerns only on main civil airports designated for international traffic and specific macroeconomic values which describes the economic situation of the country. In each case there was found some kind of relationship between transportation performances and economic activity. The relationship was either direct or inverse, with different level of intensity. eng
dc.format p. 14-22 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Perner´s Contacts, volume 12, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject demand eng
dc.subject air transport eng
dc.subject economic activity eng
dc.subject poptávka cze
dc.subject letecká doprava cze
dc.subject ekonomická aktivita cze
dc.title Air Transport Demand and Economic Activity in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Poptávka po letecké dopravě a ekonomická aktivita v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá velmi často řešenou problematikou poptávky po letecké dopravě. V článku jsou popsány vztahy mezi poptávkou po letecké dopravě a ekonomickou aktivitou na příkladu České republiky. Pro dané výpočty jsou uvažována pouze hlavní civilní letiště určená pro mezinárodní provoz a dále specifické makroekonomické ukazatele, popisující ekonomickou situaci státu. Na základě výpočtů se pro každou kategorii přepravních výkonů podařilo nalézt určitý druh závislosti na makroekonomických ukazatelích, ať již přímý, nebo nepřímý. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://pernerscontacts.upce.cz/PC_492017.pdf eng
dc.identifier.obd 39880343 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account