Využití bazální stimulace u pacienta s dětskou mozkovou obrnou

Show simple item record

dc.contributor.author Bortelová, Anna cze
dc.contributor.author Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Jirásková, Lucie cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:31:26Z
dc.date.available 2018-02-27T03:31:26Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1801-464X cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70212
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá tématem bazální stimulace a jejím využitím u pacienta s dětskou mozkovou obrnou. Koncept bazální stimulace vychází z aktuálních ošetřovatelských trendů. Pracuje s lidským vnímáním a pomáhá zkvalitňovat ošetřovatelskou péči. Koncept se využívá při péči u pacientů dezorientovaných a zmatených, se změnou vědomí a též u pacientů s nervovými a svalovými poruchami, mezi něž se řadí i dětská mozková obrna. Jejími hlavními projevy jsou poruchy hybnosti a mentální retardace různého stupně. Dětská mozková obrna provází pacienty a jejich rodiny po celý jejich život. Toto onemocnění není smrtelné, ale velmi ovlivňuje kvalitu života pacienta a jeho blízkých. Příspěvek popisuje kazuistiku dvaadvacetiletého muže s dětskou mozkovou obrnou, u kterého byly aplikovány techniky bazální stimulace při pobytu v rehabilitačním zařízení. cze
dc.format p. 20-22 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Florence, volume 13, issue: 9 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dětská mozková obrna cze
dc.subject bazální stimulace cze
dc.subject somatická stimulace cze
dc.subject kvalita života. cze
dc.subject cerebral palsy eng
dc.subject basal stimulation eng
dc.subject somatic stimulation eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Využití bazální stimulace u pacienta s dětskou mozkovou obrnou cze
dc.title.alternative Use of basal stimulation in patient with cerebral palsy eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper deals with the issue of basal stimulation and its effects on pacient with cerebral palsy. The koncept of basal stimulation is based on current nursing trends. The concept works with the human perception and it helps to improve nursing care. The concept is used in the care of disorientated and confused pacients, pacients with the change of consciousness, also in patients with nerve and muscule disorders, which include even cerebral palsy, its main manifestations are movement disorders and mental retardation of varying degrees. Cerebral palsy accompanies patients and their families throughout their lives. This disease is not fatal, but very affects the quality of life of the patient and his family. The paper describes a case study of twenty-two man with cerebral palsy with which they were applied techniques of basal stimulation during a stay in a rehabilitation facility. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.obd 39880378 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account