Tetraamminecopper(II) Nitrate and Its Effects on Ammonium Nitrate(V)

Show simple item record

dc.contributor.author Künzel, Martin cze
dc.contributor.author Vodochodský, Ondřej cze
dc.contributor.author Matyáš, Robert cze
dc.contributor.author Jalový, Zdeněk cze
dc.contributor.author Pachman, Jiří cze
dc.contributor.author Maixner, Jaroslav cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:30:33Z
dc.date.available 2018-02-27T03:30:33Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1733-7178 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70205
dc.description.abstract Tetraamminecopper(II) nitrate(V) (TACN) is a complex copper salt which is easily formed when ammonium nitrate (AN) comes into contact with copper. It is considered to be an unwanted contaminant of AN because of its sensitivity to mechanical stimuli and significant explosive properties. The formation of TACN by the reaction of copper with molten ammonium nitrate(V) was demonstrated by powder diffraction. Friction and impact sensitivity testing was performed and field experiments were then conducted to reveal the detonation parameters of TACN and its initiation capability towards ammonium nitrate. The dependence of the detonation velocity on charge diameter was revealed and the ideal detonation velocity of 3500 m.s(-1) at 0.87 g.cm(-3) was measured. AN with the addition of 16 wt.% of TACN was found to detonate when initiated with a small booster charge. Moreover, TACN was able to initiate detonation in fertilizer grade ammonium nitrate(V) under massive steel confinement. TACN should be therefore considered as a possible contributory initiation source in some large scale accidents. In this article, some properties of TACN are revealed which could be useful for the investigation of accidents. eng
dc.format p. 169-183 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Institut Przemyslu Organicznego eng
dc.relation.ispartof Central European Journal of Energetic Materials, volume 14, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject ammonium nitrate eng
dc.subject complex salt eng
dc.subject copper eng
dc.subject detonation eng
dc.subject initiation eng
dc.subject dusičnan amonný cze
dc.subject komplexní sůl cze
dc.subject měď cze
dc.subject detonace cze
dc.subject iniciace cze
dc.title Tetraamminecopper(II) Nitrate and Its Effects on Ammonium Nitrate(V) eng
dc.title.alternative Dusičnan tetraamminměďnatý a jeho vlivy na dusičnan amonný cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Dusičnan tetraaminměďnatý (TACN) je komplexní měďnatá sůl, která se snadno tvoří při styku dusičnanu amonného (AN) s mědí. TACN se považuje za nežádaný kontaminant dusičnanu amonného pro svou zvýšenou citlivost k mechanickým podnětům a vlastnosti výbušiny. Tvorba TACN reakcí mědi s roztaveným dusičnanem amonným byla prokázána práškovou difrakcí. Byly provedeny testy citlivosti ke tření a k nárazu a dále byly provedeny experimenty ke zjištění výbušinářských vlastností TACN a objasnění jeho iniciační schopnosti vůči dusičnanu amonnému. Byla popsána závislost detonační rychlosti na průměru nálože a byla změřena maximální detonační rychlost 3500 m.s(-1) při hustotě 0,87 g.cm(-3). Bylo zjištěno, že dusičnan amonný s přídavkem 16 % (hmot.) TACN detonuje při iniciaci malou počinovou náloží. Kromě toho je TACN schopen iniciovat dusičnan amonný v masivním ocelovém obalu. TACN by proto měl být považován za jeden z možných iniciačních zdrojů u některých velkých nehod. V tomto článku jsou popsány některé vlastnosti TACN, které by mohli být užitečné při vyšetřování nehod. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.22211/cejem/67469 eng
dc.identifier.wos 000400290900011
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85016098670
dc.identifier.obd 39880138 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account