OPTIMEX: Measurement of Detonation Velocity with a Passive Optical Fibre System

Show simple item record

dc.contributor.author Pachman, Jiří cze
dc.contributor.author Künzel, Martin cze
dc.contributor.author Kubat, Karel cze
dc.contributor.author Šelešovský, Jakub cze
dc.contributor.author Marsalek, Roman cze
dc.contributor.author Pospisil, Martin cze
dc.contributor.author Kubicek, Michal cze
dc.contributor.author Prokes, Ales cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:27:41Z
dc.date.available 2018-02-27T03:27:41Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1733-7178 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70183
dc.description.abstract Detonation velocity (VOD) is one of the most important parameters describing the detonation process of a particular explosive. This article summarizes some peculiarities that we have come across when building and testing our new passive optical VOD meter - OPTIMEX. The advantages of using multiple probes with independent signal recording is discussed. The practical issues related to an explosive's translucency are solved. Finally, a new method for detonation velocity data evaluation is proposed and demonstrated. eng
dc.format p. 233-250 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Institut Przemyslu Organicznego eng
dc.relation.ispartof Central European Journal of Energetic Materials, volume 14, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject velocity of detonation eng
dc.subject VOD eng
dc.subject optical fibre eng
dc.subject passive VOD measurement eng
dc.subject OPTIMEX eng
dc.subject detonační rychlost cze
dc.subject VOD cze
dc.subject optické vlákno cze
dc.subject pasivní měření VOD cze
dc.subject OPTIMEX cze
dc.title OPTIMEX: Measurement of Detonation Velocity with a Passive Optical Fibre System eng
dc.title.alternative OPTIMEX: Měření detonační rychlosti pasivním vláknovým systémem cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Detonační rychlost je jedním z nejdůležitějších parametrů popisujících proces detonace konkrétní výbušiny. Tento článek shrnuje nekteré poznatky, ke kterým jsme došli v průběhu vývoje našeho nového pasivního přístroje, nazvaného OPTIMEX, pro měření detonační rychlosti. Jsou rozebrány výhody využití více oddělených měřících kanálů. Je popsáno vyřešení problému s transparentností výbušin. V závěru je navržena nová metoda vyhodnocení naměřených dat. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.22211/cejem/64901 eng
dc.relation.publisherversion http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/cejem/Vol-14-Number-1-2017/Pachman.pdf eng
dc.identifier.wos 000400290900015 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85016126473
dc.identifier.obd 39879600 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account