Two variables affecting the economic value added (EVA)

Show simple item record

dc.contributor.author Honková, Irena cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:05:34Z
dc.date.available 2018-02-27T03:05:34Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-80-210-8609-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70009
dc.description.abstract Economic value added EVA is one of the most important indicators of financial analysis, however, it has not been being used widely in practice yet. A possible reason is its calculation that is more complicated than for conventional one, e.g. ratios. This complexity primarily involves calculating the average weighted cost of capital (WACC) and unequal approach to the calculation of net operating profit after tax (NOPAT), the WACC and NOPAT are initial variables for the calculation of EVA. The aim of this paper is to summarize the basic approaches to calculating WACC, particularly the cost of equity and to calculate NOPAT and finally to simplify the calculation of EVA with mathematical analogy modifications. Mathematical adjustment has proved that economic value added is essentially a net profit weighted by the debt proportion in the overall capital structure. This post is to submit a simplification of the indicator of economic value added in an effort to extend its application in practice. eng
dc.format p. 230-235 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof European Financial Systems 2017 : proceedings of the 14th International Scientific Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject Economic value added eng
dc.subject EVA eng
dc.subject Average weighted cost of capital eng
dc.subject WACC eng
dc.subject Net operating profit after tax eng
dc.subject NOPAT. eng
dc.subject Ekonomická přidaná hodnota cze
dc.subject EVA cze
dc.subject Průměrné vážené náklady na kapitál cze
dc.subject WACC cze
dc.subject Čistý provozní zisk po zdanění cze
dc.subject NOPAT. cze
dc.title Two variables affecting the economic value added (EVA) eng
dc.title.alternative Dvě proměnné ovlivňující ukazatel Ekonomické přidané hodnoty (EVA) Dvě proměnné ovlivňující ukazatel Ekonomické přidané hodnoty (EVA) Dvě proměnné ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Ekonomická přidaná hodnota EVA patří k nejdůležitějším ukazatelům finanční analýzy, ale v praxi se dosud neprojevila široká aplikace. Možným důvodem je výpočet, který je složitější než konvenční. Tato složitost zahrnuje především výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) a fragmentárního přístupu k výpočtu čistého provozního zisku po zdanění (NOPAT). WACC a NOPAT jsou proměnné, které vstupují do výpočtu EVA. Cílem této práce je shrnout základní přístupy k výpočtu WACC, zejména náklady na kapitál a vypočítat NOPAT. Následně modifikovat matematické analogie pro zjednodušení výpočtu EVA. Matematicky bylo prokázáno, že ekonomická přidaná hodnota je v podstatě čistým ziskem váženým podílem zahraničního kapitálu v celkové kapitálové struktuře. Tento příspěvek předložil zjednodušení ekonomické přidané hodnoty ve snaze rozšířit její uplatnění v praxi cze
dc.event European Financial Systems 2017 : 14th International scientific conference (26.06.2017 - 27.06.2017, Brno) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings_1_final.pdf eng
dc.identifier.wos 000418110700028
dc.identifier.obd 39879642 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account