Klasifikace vzorků náhradní mléčné kojenecké výživy za využití multiprvkové a diskriminační analýzy

Show simple item record

dc.contributor.author Venclová, Jana cze
dc.contributor.author Husáková, Lenka cze
dc.contributor.author Šídová, Tereza cze
dc.contributor.author Urbanová, Iva cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:05:19Z
dc.date.available 2018-02-27T03:05:19Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-084-4 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70007
dc.description.abstract Metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) a hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS) bylo ve 21 vzorcích komerčně dostupné náhradní mléčné kojenecké výživy kvantifikováno 22 prvků (Hg, Mg, Fe, Na, Ca, K, Zn, Mo, Co, Cu, Cs, Sr, Rb, U, As, Se, Pb, Sb, La, Ba, Cd a Li). Za využití vybraných nástrojů jednorozměrné a vícerozměrné statistické analýzy dat byly určeny statistické charakteristiky analyzovaných výběrů a vzorky klasifikovány na základě podobnosti z hlediska dosažených hodnot analytických koncentrací. Pomocí diskriminační funkční analýzy bylo z celkového počtu znaků, které byly reprezentovány koncentrací nutričních, stopových prvků a kontaminantů, nalezeny proměnné umožňující klasifikovat vzorky náhradní mléčné kojenecké stravy do čtyř kategorií, do kterých jsou v reálné praxi rozděleny. Nalezeny byly funkce zařazení objektů do daných kategorií. Úspěšnost zařazení objektů do tříd byla 100%. cze
dc.format p. 209–214 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject Diskriminační analýza cze
dc.subject Analýza jednorozměrných dat cze
dc.subject Prvková analýza mléka cze
dc.subject AAS cze
dc.subject ICP-MS cze
dc.subject Náhradní mléčná kojenecká výživa cze
dc.subject Discriminant analysis eng
dc.subject Univariate data analysis eng
dc.subject Multi-element analysis of milk eng
dc.subject AAS eng
dc.subject ICP-MS eng
dc.subject Baby formula eng
dc.title Klasifikace vzorků náhradní mléčné kojenecké výživy za využití multiprvkové a diskriminační analýzy cze
dc.title.alternative Application of multi-element and discriminant analysis to the characterization of baby formula eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Concentrations of 22 minerals and contaminants in 21 infant formulas commercially available on the Czech market were quantified using atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The data were subject to univariate analysis and linear discriminant analysis (LDA). Some variables significantly contributed to the ability to discriminate among groups to which samples belong (first milk, second milk, follow–on milk, etc.). Validation of LDA model showed 100% classification efficiency, however the discriminant method still needs to be further validated using external validation samples. eng
dc.event Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 (12.06.2017 - 12.06.2017, Pardubice) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39879576 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account