Effect of volatile organic compounds from vehicle emission on human health

Show simple item record

dc.contributor.author Verner, Jan cze
dc.contributor.author Sejkorová, Marie cze
dc.contributor.author Hurtová, Ivana cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:59:47Z
dc.date.available 2018-02-27T02:59:47Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1822-296X eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69962
dc.description.abstract The uncompleted combustion of automotive fuels is the causes to increase the concentration of oxides of nitrogen, oxides of carbon, unburned hydrocarbons, soot or volatile organic compounds. The paper presents the results effect of selected volatile organic compound especially BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m, p, o - Xylenes) on the health of passengers in cabin vehicle during different driving modes. The measurement was carried out in April and May of 2016 from city of Brno - the second biggest city in the Czech Republic. The results of measurement were processed by statistical methods and on the base of the calculations there was estimated the health risk for transported persons. The calculations of health risks were applied to the entire population persons transported in an individual automobile transport (IAT) in the Czech Republic. The results show that all age categories and especially children under two years of age are exposed to increased health risks arising from the BTEX produced by transportation. eng
dc.format p. 248-251 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Kaunas University of Technology eng
dc.relation.ispartof Transport Means : proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject VOCs eng
dc.subject BTEX eng
dc.subject benzene eng
dc.subject health eng
dc.subject risk eng
dc.subject assessment eng
dc.subject VOCs cze
dc.subject BTEX cze
dc.subject benzen cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject riziko cze
dc.subject hodnocení cze
dc.title Effect of volatile organic compounds from vehicle emission on human health eng
dc.title.alternative Vliv těkavých organických látek z emisí výfukových plynů vozidel na lidské zdraví cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Nedokonalé spalování automobilových paliv je příčinou zvyšování koncentrací oxidů dusíku, oxidů uhlíku, nespálených uhlovodíků, sazí nebo těkavých organických látek. Článek prezentuje výsledky vlivu vybraných těkavých organických látek speciálně BTEX (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, m, p, o - Xylen) na zdraví pasažérů v kabině vozidla během různých režimů jízdy. Měření byla prováděna v dubnu a květnu roku 2016 v Brně, ve druhém největším městě České republiky. Výsledky měření byly zpracovány statistickými metodami a na jejich základě byly vypočítány a odhadnuty zdravotní rizika pro přepravované osoby. Výpočty zdravotních rizik byly použity pro celou populaci osob přepravovaných individuální automobilovou dopravou v České republice. Výsledky ukazují, že všechny věkové kategorie a zvláště děti mladší dvou let jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům v důsledku expozice BTEX produkovaných dopravou. cze
dc.event 21st International Scientific Conference TRANSPORT MEANS 2017 (20.09.2017 - 22.09.2017, Juodkrantė) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85045347140
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85045347140
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85045347140
dc.identifier.obd 39879261 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account