Relationship Between Economic Growth And the Environment In the Czech Regions

Show simple item record

dc.contributor.author Lešáková, Petra cze
dc.contributor.author Šatera, Karel cze
dc.contributor.author Brodský, Zdeněk cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:55:45Z
dc.date.available 2018-02-27T02:55:45Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7454-653-2 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69930
dc.description.abstract This paper deals with the sustainability assessment and the sustainability performance, because sustainability performance measurement is crucial in sustainability development planning. Aim of this study is not to encompass the whole issue of measurement of sustainable development. The aim of this paper is to provide a clear picture about relationship between economic growth and the environment in the regions of the Czech Republic between 2000 and 2014 by using method of decoupling. This paper uses selected real regional data to demonstrate a practical use of method of decoupling as a tool for evaluation of environmental sustainability performance over time on regional level, because regional level is supposed to play vitally important role in achieving sustainable development goals. Moreover, provided analysis also compare regions of the Czech Republic based on the calculated values - level of decoupling. Besides others, analysis shows that economies of the regions of the Czech Republic can be characterized as creating more value using fewer resources and generating less waste and pollution over time. eng
dc.format p. 562-573 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 8th International Scientific Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject decoupling eng
dc.subject economic growth eng
dc.subject ecological modernization eng
dc.subject environmental sustainability eng
dc.subject regions of the Czech Republic eng
dc.subject Decoupling cze
dc.subject ekonomický růst cze
dc.subject ekologická modernizace cze
dc.subject environmentální udržitelnost cze
dc.subject regiony ČR cze
dc.title Relationship Between Economic Growth And the Environment In the Czech Regions eng
dc.title.alternative Vztah mezi ekonomickým rozvojem a životním prostředí regionů ČR cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá hodnocením udržitelnosti, protože měření udržitelnosti je rozhodující pro plánování rozvoje udržitelnosti. Cílem této studie není obsáhnout celou problematiku měření udržitelného rozvoje. Cílem práce je poskytnout jasný obraz o vztahu mezi ekonomickým růstem a životním prostředím v regionech České republiky v letech 2000 až 2014 pomocí metody decouplingu (oddělení křivek). Tento článek využívá vybrané regionální údaje k prokázání praktického využití metody decouplingu jako nástroje pro hodnocení environmentální udržitelnosti v průběhu času na regionální úrovni, protože regionální úroveň by měla hrát důležitou roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Analýza navíc porovnává i regiony České republiky na základě vypočítaných hodnot - podle úrovně decouplingu. Analýza mimo jiné ukazuje, že v regionálních ekonomikách se v průběhu sledovaného období vytváří čím dál větší hodnoty se stále menšími zdroji, znečištěním, reziduálními výstupy. cze
dc.event 8th International Scientific Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice (26.04.2017 - 27.04.2017, Zlín) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.project.ID SGS_2017_022/Správa a management v prostředí průmyslové revoluce 4.0 eng
dc.identifier.obd 39879074 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account