Advanced web analytics tool for mouse tracking and real-time data processing

Show simple item record

dc.contributor.author Čegan, Lukáš cze
dc.contributor.author Filip, Petr cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:48:17Z
dc.date.available 2018-02-27T02:48:17Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5386-0888-3 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69871
dc.description.abstract Web analytic tools offer important support for better recognition of the web user’s behavior, identification of bottlenecks and errors in user interface design, performance measurement of web environment, monitoring of website availability or recommendation of appropriate website content. These tools are based on tracking techniques and sophisticated algorithms that process and evaluate large volumes of captured data. In this paper, we propose a new solution to capture mouse movements of web users, to identify their area of interest. This solution is based on real-time data transformation, which converts discrete position data with high sample period to predefined functions. This transformation has a high degree of accuracy, which is exemplified by case scenarios. The result of this solution is a significant saving in data, transmitted from the client to the server, which leads to significant savings in system resources on the server side eng
dc.format p. 431-435 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceeding of 2017 IEEE 14TH International Scientific Conference on Informatics eng
dc.rights open access eng
dc.subject mouse tracking eng
dc.subject real-time data processing eng
dc.subject user behavior eng
dc.subject sledování myši cze
dc.subject zpracování dat v reálném čase, chování uživatele cze
dc.title Advanced web analytics tool for mouse tracking and real-time data processing eng
dc.title.alternative Pokročilý nástroj pro webovou analýzu sledování pohybu myši a zpracování dat v reálném čase cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Webové analytické nástroje nabízejí důležitou podporu pro lepší rozpoznání chování uživatelů webu, identifikaci úzkých míst a chyb v návrhu uživatelského rozhraní, měření výkonu webového prostředí, sledování dostupnosti webových stránek nebo doporučení vhodného obsahu webových stránek. Tyto nástroje jsou založeny na metodách sledování a sofistikovaných algoritmech, které zpracovávají a vyhodnocují velké objemy zachycených dat. V tomto příspěvku navrhujeme nové řešení zachycování pohybů myší uživatelů webových stránek, abychom zjistili jejich oblast zájmu. Toto řešení je založeno na transformaci dat v reálném čase, která přeměňuje diskrétní údaje o poloze s vysokou periodou výběru na předem definované funkce. Tato transformace má vysoký stupeň přesnosti, což je příkladem případových scénářů. Výsledkem tohoto řešení je významná úspora dat, přenášená z webového klienta na server, což zároveň vede k významným úsporám systémových prostředků na straně serveru cze
dc.event 2017 IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics INFORMATICS 2017 (14.11.2017 - 16.11.2017, Poprad) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2017_025/Aktivní monitoring chování webových uživatelů eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85050544641
dc.identifier.obd 39880124 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account